Denizli ilçeleri ve Sektörel Faaliyet Arşivi – Denizli’de

Denizli İlçeleri; Denizli’de ilk Belediye teşkilatı 1876 yılında kurulmuştur. Bu tarihlerde Denizli, mülki bölünmede Aydın Livasına bağlı bir kaza merkezidir.

1883 yılında Sarayköy, Buldan ve Tavas ilçelerinin bağlanmasıyla Sancak haline getirilen Denizli, 1884 yılında Çal, 1888 yılında da Acıpayam ilçelerinin katılımıyla Aydın’a bağlı mutasarrıflık, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuyla da il olmuştur. Akköy ilçesinin ismi 12 Kasım 2012 tarihinde Pamukkale olarak değiştirilmiş ve Akköy ismi mahalle ismi olarak kalmıştır. Denizli ilçeleri Merkez olmak üzere 20 dir.

Merkez: 1990 sayımına göre toplam nüfusu 271.346 olup, 204.118’i ilçe merkezinde, 67.228’i köylerde yaşamaktadır. İlçe toprakları dağlarla çevirili bir düzlükten meydana gelir. Güneyinde Menteşe Dağları, kuzeyinde Uran Tepeleri yer alır. Çürük su ilçe topraklarını sular. Ekonomisi tarıma dayalıdır. Başlıca tarım ürünleri, pamuk, tahıl, üzüm, meyve ve sebzedir. Başlıca sanayi kuruluşları, tekstil, dokuma, metal eşya, cam, otomobil, elektrik-elektronik, deri-kösele, gıda ve orman ürünleri dallarıdır. Denizli İlçeleri sektörel faaliyetleri

Denizli ili, ilk defa bugünkü şehrin 6 km. kuzeyinde, Eskihisar Köyü civarında kurulmuştur. Şehir M.Ö (261-246) yılları arasında, II. Antiokos tarafından karısı adına kurulmuş ve Laodikeia adı verilmiştir. Müslüman akınlarına kadar bu isimle anılmıştır. Günümüzde kullanılan Denizli adı, Tonguzlu kelimelerinin zamanla ağızdan ağıza, Denizli kelimesi haline gelmiştir. Daha sonra Pers, Büyük İskender, Roma ve Bizans, Selçuklular, Beylikler ve Osmanlı yönetimi yörede hakim olmuştur. Türkler Denizli havalisini zaptettikten sonra, şehrin suyunun bol bulunduğu bugünkü Kaleiçi mevkiine nakletmişlerdir.